Електронна форма

за Кандидатстванне

1. ЕЛЕКТРОННА ФОРМА
След формата, ще бъдете регистрирани в платформата, и от профила си ще може да следите прогреса на кандидатстване
На пощата си ще получите писмо с линк към задаване на парола на акаунта си в платформата
Защо смятате, че тези обучения са подходящ за Вас? *
Защо смятате, че Вие сте подходящ за ИТ обучение? *
Опишете три(3) Ваши постижения *
Какви са очакванията Ви за това обучение? *
Добавете своето CV - * задължително